BAMCEF Offshoot Organization & National President- National In-charge


No Organization Name National President National In-charge

1

BAMCEF

Mr. Waman Meshram

2

Bharat Mukti Morcha

Mr. Waman Meshram

3

Rashtriyaa Mulnivasi Sangh

Mr. Waman Meshram

4

Rashtriya Mulnivasi Bahujan Karmchari Sangh

Mr. Waman Meshram

5

Bahujan Kranti Morcha

Mr. Waman Meshram

6

Rashtriya Mulnivasi Mahila Sangh

Mrs. Sujata Kale

7

Rashtriya Adivasi Ekta Parishad

Mr. H. N. Rekwal

Mr. D. R. Ohol

8

Bahujan Mukti Party

Mr. V. L. Matang

9

Indian Medical Professional Association

Dr. Magan Sasane

10

Indian Engineering Professional Association

Er. V. V. Jadhav

Mr. Pradeep Ambedkar


1 2 3