BAMCEF Offshoot Organization & National President- National In-charge


No Organization Name National President National In-charge

21

Rashtiry Ghumantu Jati Morcha

(National Co-ordinator: Prof. Subhash Rathor)

Mr. D. R. Ohol

22

Rashtriya Atyant Pichda Varg Sangh

Mr. Vikash Chaudhary

Mr. D. R. Ohol

23

Buddhisht International Network

Mr. B. S. Haste

24

Rashtriya Painter Sangh

Mr. Gangadhar Rumale

25

Mulnivasi Publication Trust

(Chief Trustee : Mr Waman Meshram)

26

BAMCEF Social Media

Mr. Prashant Ambade

27

People's Scientific Education Society

(Chief Trustee: Mr Waman Meshram)

28

Chhatrapati Kranti Sena

Mr. D. R. Ohol

29

Dr. Babasahab Ambedkar Research Center

(Director: Prof. Vilas Kharat)

30

Rashtriya Mulnivasi Varkari Sangh

Mr. Dada Mahraj Panvelkar


1 2 3